Întunericul din oameni

Invidia este acea strălucire a privirii care ascunde întunecime.

Înfumurarea se-neacă în propriu-i fum.

Cea mai mare lăcomie este cea a ochilor.

More →