Din lacrimă de îngeri

Tu esti fericirea care doare,
Tu eşti taina tainelor din cer,
Te întorci mereu din neuitare
Să mai scrii cu mine un mister.

More →