Întunericul din oameni

Invidia este acea strălucire a privirii care ascunde întunecime.

Înfumurarea se-neacă în propriu-i fum.

Cea mai mare lăcomie este cea a ochilor.

Să invidiezi înseamnă să te declari inferior.

Leneșul nu obosește niciodată să fugă de muncă.

Lăcomia este sora avariției.

Plictiseala este fiica lenei. O întreține pierzându-și timpul.

Falsitatea înseamnă un chip sub care se ascund o mie de fețe.

Viclenia este expresia răului deghizat în bine.

Forma agresivităţii poartă haine primitive.

Cel invidios se stinge în propriul său foc. Cel invidiat se înalță în propria-i pace.

În fiecare om zace o fărâmă de egoism, dar nu din fiecare om răsare o fărâmă de generozitate.

Alcoolistul schimbă paharul, dar esența ba.

Dacă setea de bani s-ar transforma în sete de cunoaștere mulți ar deveni atotștiutori.

Leneșul este acea sămânță care nu încolțește niciodată.

Răzbunarea aduce doar o liniște superficială numită satisfacţie.

Invidia şi trufia sunt sâmburii răutăţii.

O lege să judece prostia? Ea e fărădelege.

Egoismul este conflictul interior care întreține multe alte conflicte.

Deși e stăpâna viicilor, lenea rămâne sluga obscurantismului.

Egoism înseamnă deșertăciune prin faptă și cuvânt.

Alcoolismul nu aduce doar tulburări de vedere, ci tulburări din toate punctele de vedere.

Competiția în societate ar trebui să stârnească ambiție şi nu invidie.

Lenea înseamnă ignoranța timpului. Munca înseamnă prudență pentru timp.

Falsitatea este războiul dintre cuvânt și rațiune.

Ignoranța izolează drumurile către cunoaştere.

Invidia este o pedeapsă pentru suflet. Pedeapsa nemulțumirii de sine.

Nimic nu te poate sărăci mai mult decât bogăția materială.

Alcoolul este cel mai viclean prieten.

Bârfa este fiica invidiei pe care o alimentează cu ură.

Calomnia este pumnalul cel mai frecvent utilizat de invidie.

Invidia este o scară cu trepte umilitoare care coboară în pierzanie.

Trufia înseamnă supraestimare.

Banii guvernează lumea, însă dărnicia o înnobilează.

Când se aprinde invidia într-un om se sting alte calități.

Aceste aforisme fac parte din volumul Între expresie şi adevăr.

Dacă v-au plăcut aceste cugetări şi aforisme, mai puteţi citi Adevăruri păcătoase.