Vindecarea prin artă

Arta este valoarea în care investim cu iubire şi din iubire pentru frumos. Totodată, cred că arta înseamnă purificare şi vindecare. Aşa cum iubirea îţi purifică fiinţa şi îţi vindecă rănile sufleteşti, tot astfel acţionează şi arta prin puterea sa binefăcătoare. Mesajul pe care îl transmite este de o rară frumuseţe şi profunzime nemărginită. În braţele artei se odihnesc toate frumuseţile universale. Şi ele au un mesaj important. Literatura- îndeosebi poezia, muzica, pictura, sculptura,  grafica, dansul şi teatrul sunt doar câteva măiestrii cu care arta îţi demonstrează că îţi poţi purifica sufletul în cel mai sublim mod. Trebuie doar să te laşi purtat de farmecul ei.

More →