Însuşiri deosebite şi valoroase

Munca este virtutea care valorifică ființa umană. Prin hărnicie poți descoperi acel patrimoniu numit cinste.

Respectul este fundamentul prieteniei și al iubirii.

Prietenia se măsoară prin calitate, nu prin cantitate.

More →