Sonetul luminii

Cuvântul mi-a fost leagăn şi-alinare,
Iar casa mea e însăşi poezia,
În ochii ei veghează veşnicia
Şi toamna redevine vindecare.

Mă cheamă cu ardoare datoria
Şi-o lacrimă a coborât din soare,
Doar versuri cântă fără încetare
Sfinţind în doruri tainele şi glia.

Există, oare, floare mai frumoasă
Ori cer curat atât de cristalin
Cum este poezia luminoasă

Care aduce mărilor senin?
Nicicând nu intră noaptea-n a mea casă
Şi strâng la piept eternul dor divin.

Sonetul face parte din volumul Între cer şi pământ.
Dacă v-a plăcut acest sonet, mai puteţi citi Sonet poeziei şi poetului