Târziu înlăcrimat

Cu fiecare taină-n asfinţit
O lacrimă îşi caută iertarea
Şi-n tot acest poem îndreptăţit
A plâns cu mine numai neuitarea.

More →