Târziu înlăcrimat

Cu fiecare taină-n asfinţit
O lacrimă îşi caută iertarea
Şi-n tot acest poem îndreptăţit
A plâns cu mine numai neuitarea.

Cu fiecare vers te regăsesc
Şi nu există cale fără tine
În tot acest poem nepământesc
Semnat cu foc de tainele divine.

Cu fiecare lacrimă din cer
Rescriu în dor aceeaşi mărturie:
Tu nu eşti doar un cântec efemer,
Tu eşti osânda mea la veşnicie.

Abia într-un târziu mărturisesc:
Eu nu deţin o altă avuţie
Şi doar în ochii tăi ştiu să trăiesc,
Căci ei îmi sunt suprema poezie.

Dacă v-a plăcut această poezie mai puteţi citi Din lacrimă de înger.