Averi

Hai să vorbim de bunuri materiale:
Acelea care costă şi au preţ,
Sunt doar necesităţi existenţiale
Şi nu e vreo avere în comerţ.

More →