Femeia, eterna primăvară

Când primăvara semnează cu eternitate, atunci ea defineşte femeia. Este cea mai frumoasă definiţie scrisă cu lumină cerească fiindcă strălucirea ei străbate toate adâncurile omeneşti. Un cer de frumuseţi coboară pe pământ să se aşeze în taine, doruri şi sfinte mărturii şi să capete noi sensuri. Dar, mai presus de toate, să lase veşnicia să ne mângâie fiinţa. Taină supremă şi simbol plin de farmec, femeia este eterna primăvară. Cuvintele mamă, bunică, fiică, soră, nepoată, iubită şi soţie sunt simboluri ale unui anotimp care traversează sufletul, îl vindecă de vremelnicie şi îl înalţă spre absolut.

More →