Întâlnire cu Eminescu

Azi mi-a vorbit un înger despre tine,
Lumină sfântă-n bolţi de neuitare
Şi-o lacrimă căzu pe-un ţărm de mare
Durerea noastră vrând să o aline.

Te-ai cufundat în ceruri şi visare,
Să scrie veşnicia în destine
Poemul unor suflete străine
Care  te plâng mereu doar cu ninsoare.

Pe fila vremii numai cu blândeţe
Să mângâi răni din piept care te dor
Cu versuri de o rară frumuseţe

Dar şi iubiri ce niciodat` nu mor,
Iar îngerul priveşte cu tristeţe
Şi-un farmec de lumini făuritor.

Desen grafic realizat de Mihai Catruna