Un tratament numit credinţă

Credinţa este tratamentul care vindecă efemeritatea.

Când plouă cu nelinişti, înveleşte-te cu cerul.

Sprijină-te pe credință și nu pe faptele sau vorbele altora.

Când Cartea Domnului ţi se deschide, simţi cerul întreg cum ţi se răsfrânge în palme.

Credința este cel mai frumos legământ al iubirii.

Prin căinţă omul devine o lacrimă care se înalţă spre cer.

Iertarea este virtutea sufletelor mari în care sălăşluiește Dumnezeu.

Credința este piatra de temelie a edificiului spiritual.

Singurul Adevărul de necontestat este Dumnezeu.  Dacă El se află în noi, atunci Adevărul din noi este iubirea.

Stingeți orgoliile rațiunii voastre și aprindeți credința în suflet.

Cheia care deschide toate porțile se numește credință.

 

Cugetările şi aforismele fac parte din volumul

Între expresie şi adevăr