Scrisoare de mulţumire

Ce greu e să-mi găsesc, acum, cuvinte,
Tocmai la tine toate s-au pierdut,
Dar ce cuvânt putea să te prezinte
Când tu eşti nesfârşitul început?

Îţi mulţumesc că-n lumea asta tristă,
Plină de măşti şi fără sentiment,
Tu mă convingi că arta mai există
Cu ochii tăi ca unic argument.

Ce greu e să găsesc o exprimare,
M-aş folosi de soare, cer şi mări,
Cu toate astea, nu aş fi în stare
Să dau privirii tale exprimări.

Îţi mulţumesc că-n lumea care piere
Şi-n care simţămintele s-au stins
Mă-nveţi că nu există frontiere,
Tu eşti cuprinsul meu cel necuprins.

Ce greu e să descriu o frumuseţe,
Metafore şi versuri amuţesc
Şi dintre toate tainele măreţe
Făpturii tale eu îi mulţumesc.

În lumea asta searbădă şi tristă
Eu cred că tu eşti poezia mea
Şi-ţi mulţumesc că arta mai există
Şi-n ochii tăi mereu o voi avea.

Dacă v-a plăcut această poezie mai puteţi citi Din lacrimă de înger.