Editura Universitară, Bucureşti, 2016
ISBN 978-606-28-0505-0

Volumul Între expresie şi adevăr reprezintă o colecţie de cugetări şi aforisme scrise între anii 2013 şi 2016. Acest volum este structurat în două capitole: Lumina expresiei şi Întunericul adevărului. Primul capitol expune cugetări şi aforisme despre lumina interioară a omului, cât şi cea a frumuseţilor universale, subliniind puterea iubirii ca lumină a omenirii, iar cel de-al doilea capitol prezintă partea mai întunecată a omului şi subliniază adevăruri mai triste şi mai dureroase.

Artiştii cu care am colaborat în realizarea acestui volum sunt: Aidan Andon – artist plastic a realizat tabloul de copertă al cărţii şi Constanţa Abălaşei-Donosă – artist plastic, grafician şi poetă a realizat grafica interioară a cărţii.

Prefaţa volumului Între expresii şi adevăr (Cugetări şi definiţii aforistice) a fost scrisă de trei personalităţi ale literaturii, de altfel mentorii mei, faţă de care am o deosebită consideraţie: Mihai Batog-Bujeniţă începe prefaţarea cărţii în stilul său inconfundabil, apoi umoristul Mihai Frunză aduce o notă de veselie şi armonie cu o prefaţă scurtă, dar plină de înţelepciune, urmând ca distinsa scriitoare Cezarina Adamescu să încheie prefaţarea cărţii în câteva pagini reuşind prin capacitatea sa fină de analiză să descrie acest volum şi să-l pună în evidenţă într-un mod special.

Mulţumesc în mod deosebit aforistului Valeriu Butulescu pentru toată susţinerea pe care mi-a acordat-o în realizarea acestui volum. O personalitate marcantă în domeniul aforisticii, dumnealui are o contribuţie însemnată în consolidarea mea în această ramură a literaturii pe care o consider destul de dificil de abordat.

Sincere mulţumiri colaboratorilor şi mentorilor mei care au contribuit la realizarea acestui volum. De asemenea, mulţumesc scriitorului Gheorghe Stroia pentru cronica scrisă despre acest volum, cronică inclusă de altfel în volumul de critică Vama Viselor, Editura Armonii Culturale, 2016. De asemenea, Constanţa Abălaşei-Donosă, care a realizat şi grafica interioară a cărţii, a scris şi o cronică despre acest volum care se regăseşte la Revista Confluenţe Literare. Şi, nu în cele din urmă, cronica distinsei Cezarina Adamescu despre acest volum se regăseşte în volumul Întâlniri de ieri și de mâine, critică eseistică, vol. 20, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016.

O mare parte din aforisme au fost traduse în limbile engleză, franceză, italiană, poloneză, spaniolă şi chiar arabă. Acestea au fost apreciate şi peste graniţe. Un grupaj de aforisme s-a bucurat de succes în Liban unde am fost premiată de Fundaţia Naji Naaman pentru creativitate în anul 2014, devenind astfel membru de onoare al acestei Fundaţii.