Anotimpurile sufletului, Editura Universitară, Bucureşti, 2014

Volumul de poezii Anotimpurile sufletului este structurat în 4 capitole: Poemele inimii-poezii în vers clasic; Sonete-un capitol dedicat exclusiv sonetelor; Rondeluri-capitol dedicat exclusiv rondelurilor şi Evadare- capitol de poezii în vers alb.

Pentru coperta acestui volum am colaborat cu artistul Vasile Aionesei care a realizat în creion grafica de copertă, un desen simbolic pentru conţinutul şi titlul volumului.

Prefaţa este semnată de poetul Traian Chiricuţă care, în câteva pagini pline de înţelepciune şi analiză profundă, conturează universul meu interior şi maniera prin care el se expune în faţa cititorului. Poetul surprinde ipostazele prin care mă dezvălui, dar şi sentimentele care mă motivează să dau glas trăirilor interioare.

Postfaţa este semnată de scriitoarea şi poeta Georgeta Minodora Resteman. În stilul său cald, sensibil şi plin de lumină, poeta mă descrie în cuvinte emoţionante şi sincere, reuşind să reliefeze în cel mai curat mod lumea mea interioară.

Sincere mulţumiri celor care au contribuit la realizarea acestui volum. De asemenea, mulţumesc distinsei scriitoare Cezarina Adamescu pentru cronica scrisă despre acest volum şi intitulată Un vis de nemurire, cronică prezentă în volumul său ÎNTÂLNIRI ITINERANTE, critică eseistică, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016.