Traian Vasilcău despre poezia mea

Prefaţa volumului meu de poeme Între cer şi pământ a fost scrisă de Poetul Traian Vasilcău.

Suflet în veșmînt de Lumină

Poeta Alexandra Mihalache e un Suflet nobil și înveșmîntat în Lumina de Aur.
Cea neprețuită și rară.
I-am citit izvodirile lirice și am tresărit la gîndul că printre atîtea mări de nonvalori a răsărit dintr-odată o stîncă.


Năpădită de flori și miresme îmbietoare de parfum.
O stîncă ce se înalță din apele învolburate ale mării pustii spre Înalt.
Spre tot mai Înalt.
Acolo, unde Poezia și Sfințenia sunt două surori-gemene, luminătoare.
De nedespărțit.

Mulţumiri maestrului Traian Vasilcău pentru frumoasa prefaţă a volumului meu Între cer şi pământ.

Puteţi citi mai multe despre poet, pe Blogul lui Traian Vasilcău.