Saturaţie

Prezumţia e doar prezumţioasă,
Fărădelegea este peste legi
Şi ce frumos că ţara ni-i frumoasă,
Dar pe de-a-ntregul nu suntem întregi.

More →