Definiţii poetice

Definiţia ploii

Omul ascunde o ploaie de mistere.
Cerul mărturiseşte o ploaie de frumuseţi.
Omul plânge cu clipe ostenite.
Cerul plânge cu eternitate.
Între oameni plouă cu tăceri.
Între cer şi om plouă cu rugăciune.

Definiţia luminii

Am atins obscuritatea. Am simţit o rană.
Am atins zorii. Am simţit vindecarea.
Durerea era de fapt  absenţa luminii.

Definiţia iertării

Am încuiat poarta ambiţiilor.
Orgoliile au fugit în noapte.
Mă privea nedumerită lumina,
Apoi s-a eliberat dintre temeri.
Şi abia după ce a primit sărutul iubirii
Poartă numele iertării.

 Definiţia credinţei

Cel mai frumos legământ al iubirii este credinţa.
Singurul Adevăr de necontestat este Dumnezeu.
Dar Dumnezeu există în noi şi de aceea
Adevărul din noi este iubirea.

 

Singurătatea

În braţele singurătăţii era iarnă,
Dar în ochii iubirii se dezlănţuia primăvara.
A fost nevoie doar de privirea eternă a dragostei
Şi singurătatea s-a risipit
Într-o tăcere pământească.